Obyvatelia Topoľčian môžu pozorovať určité pozitívne trendy v demografických štatistikách.

Úbytok obyvateľstva v porovnaní s päťročným priemerom klesol, čo je povzbudivá správa.

V minulom roku sa uskutočnilo 137 sobášov, vrátane tých cirkevných.

Mená Ema a Jakub dominujú v obľúbenosti medzi novorodencami v Topoľčanoch. Počet príchodov do mesta sa zvýšil o 4%, zatiaľ čo odsťahovalo sa o 2% menej ľudí v porovnaní s rokom 2022.

K 31.12. 2023 malo mesto 24 050 obyvateľov, pričom sa narodilo viac chlapcov ako dievčat.

Najobľúbenejšie chlapčenské mená sú Jakub, Šimon a Matej, zatiaľ čo medzi dievčatami vedú mená Ema/Emma, Eliška a Nela/Natália.

Okrem tradičných mien sa vyskytli aj netradičné mená, ako Angel, Bao, Ege alebo Han, a medzi dievčatami Alara, Araia, Esme, Gaia, Prea alebo Taly.

Napriek dlhodobému poklesu počtu obyvateľov, úbytok bol v roku 2023 nižší než päťročný priemer, konkrétne 1,5%. Rozdiel medzi prisťahovanými a odsťahovanými obyvateľmi bol 266 osôb v prospech odsťahovaných.

Mierny nárast obyvateľstva bol zaznamenaný v roku 2023 v mestských častiach Veľké Bedzany. Naopak, v Malých Bedzanoch došlo k nepatrnému poklesu počtu obyvateľov. Ku koncu minulého roka žilo v Malých a Veľkých Bedzanoch spolu 1033 obyvateľov.

Tieto demografické údaje odzrkadľujú určitý optimizmus v kontexte demografických pohybov v Topoľčanoch. Napriek výzvam súvisiacim s úbytkom obyvateľstva, mesto zachováva istú stabilitu a záujem oň zostáva živý.

Budeme zvedaví, ako sa budú tieto trendy vyvíjať v nasledujúcich rokoch a aký bude ich vplyv na komunitu mesta.

Komentáře jsou uzavřeny, ale trackbacks a pingbacks jsou otevřené.