Sociálny taxík už premáva v Topoľčanoch

Vďaka spolupráci Mesta Topoľčany a Slovenského červeného kríža premáva od februára 2020 v Topoľčanoch taxík určený predovšetkým pre hendikepovaných občanov.

Mesto Topoľčany na zabezpečenie tejto služby poskytujte dotáciu SČK na rok 2020 v sume 13 750 €. Radnica tiež na bežnú činnosť SČK Topoľčany v tomto roku poskytne dotáciu vo výške 3 000 €.

PREČÍTAJTE SI PODMIENKY PREPRAVY: Cena jednej jazdy – Sociálneho taxíka- bude paušálne 0,50 €. Služba bude zabezpečená počas pracovných dní v čase od 06:30 – 15:00 hod.** MOBILNÉ ČÍSLO NA SOC. TAXÍK: 0910 544 211 KOMU JE TAXÍK URČENÝ? – Sociálny taxík je určený pre vybrané cieľové skupiny obyvateľov mesta Topoľčany. Služby budú poskytované ťažko zdravotne postihnutým občanom a ich sprievodcom po predložení preukazu ŤZP, seniorom, ktorí majú nad 65 rokov po predložení dokladu totožnosti a občanom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch, vrátane prevozu invalidného vozíka, nakoľko auto má špeciálnu úpravu i zdvíhaciu plošinu.** NA AKÉ MIESTA PREPRAVY JE TAXÍK URČENÝ? – Služby budú poskytované na prepravu k lekárovi alebo do zdravotníckych zariadení v meste, na prepravu do zariadení sociálnych služieb v meste /aj za účelom návštevy/ a na bežnú prepravu klientov v rámci mesta Topoľčany.

Komentáře jsou uzavřeny.