Záhradkárom pri rieke Nitra sa mení spôsob likvidácie bioodpadu

Mesto Topoľčany sa po rokoch rozhodlo zmeniť zaužívané vyhadzovanie bioodpadu do pristaveného kontajnera na mestských záhradkách v blízkosti rieky Nitry. Záhradkári však o odstraňovanie odpadu neprídu.

Dôvodom na zmenu v likvidovaní odpadu z mestských záhradiek bolo množstvo iného odpadu, ktorý sa tu pravidelne nachádzal. Ako uvádza Mesto Topoľčany: občania tu vhadzovali rôzny stavebný, veľkorozmerný, nebezpečný odpad, plasty alebo komunálny odpad. Obsah kontajnera bolo následne potrebné niekoľko dní triediť a jeho veľká časť sa musela vyviezť na skládku. Prevádzkovanie kontajnera tak namiesto zhodnotenia bioodpadu prinieslo presný opak, navyše s neprimerane vysokými nákladmi.“ Zvyky niektorých záhradkárov či obyvateľov mesta sa nezmenil ani po upozornení pracovníkmi mesta na mieste, listom či apelovaním cez internet.

Záhradkárom však mesto ponúka odovzdávanie a likvidovanie odpadu úplne bezplatne a to v kompostárni na Pivovarnícka ulici počas prevádzkovej doby: pondelok až piatok od 7:00-15:30 hod., sobota od 9:00-11:00 hod. A navyše ako uvádza Mesto Topoľčany: „v období jarných a jesenných prác bude vo vopred určený deň a čas pri záhradkách pristavené vozidlo s obsluhou určené na zber bioodpadu.

Komentáře jsou uzavřeny.