Trávnaté priestranstvá pri bytových domoch sú často plné odpadu po psoch

Mestská polícia okrem každodenných povinností musí riešiť priam až vychovávať obyvateľov mesta venčiacich svojich miláčikov. Za uplynulý rok totiž skontrolovala 120-tich majiteľov psov a bola donútená riešiť až 21 priestupkov. Najčastejšie polícia udeľovala pokuty či dohovorom riešila chýbajúcu registráciu psa, venčenie bez vôdzky ale aj znečisťovanie verejných priestranstiev. Topoľčanci si žiaľ zatiaľ úplne nezvykli, že po svojom psovi je povinný si každý majiteľ odpad odpratať. Exkrementy po domácich zvieratách sa často nachádzajú aj na detských ihriskách čo nielenže znepríjemňuje život ale i môže ohroziť aj zdravie detí. Vykonanú potrebu po svojom miláčikovi na území mesta je povinný každý majiteľ odpratať bez rozdielu na veľkosť psa. Odpad je možné vyhodiť do zriadených košov na psie exkrementy či kontajneru na zmesový komunálny odpad. Psie exkrementy totiž nepatria na trávnaté plochy mesta, chodníky, cesty... Exkrementy nevyhadzujeme ani do nádob na triedený zber. Pri porušení nariadení hrozia majiteľom psov nemalé pokuty.

Komentáře jsou uzavřeny.