VEĽKÉ HODNOTENIE STREDNÝCH ŠKÔL AJ Z NÁŠHO MESTA

0

Pozrite si ako sa umiestnili naše STREDNÉ ŠKOLY v rámci KRAJA či SLOVENSKA aj v otázkach ZAMESTNANIA alebo ÚSPEŠNOSTI PRIJATÍ absolventov na VŠ!

Inštitút pre ekonomické a sociálne otázky (INEKO) porovnával okrem základných i stredné školy na území Slovenska.

Analytici tu pri hodnotení stredných odborných škôl a gymnázií používajú nie celkom identické parametre. Jedným z významných parametrov sú aj písomné maturity.

* Pri stredných odborných školách má významnú váhu aj pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli.

* Pri gymnáziách sa do úvahy berú tie isté ukazovatele ako pri SOŠ, avšak vzhľadom na iné zameranie gymnázií majú tieto ukazovatele iné váhy. Navyše pri gymnáziách je významným parametrom úspešnosť absolventov v prijímaní na vysoké školy.

*Pri všetkých školách sú posudzované údaje za posledné dostupné štyri školské roky.

REBRÍČEK STREDNÝCH ŠKÔL v Topoľčanoch:

1. SOŠ agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany

(v rámci kraja 10. priečka)

2. Stredná zdravot. škola, 17. novembra 1056, Topoľčany

(v rámci kraja 17. priečka)

3. Gymnázium, 17. novembra 16, Topoľčany

(v rámci kraja 24. priečka)

4. Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany

(v rámci kraja 26. priečka)

5. SOŠ obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany

(v rámci kraja 28. priečka)

6. Súkromná SOŠ pedagog., Tovarnícka 1641, Topoľčany

(v rámci kraja 35. priečka)

7. SOŠ techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany

(v rámci kraja 52. priečka)

8. SOŠ drevárska, Pílska 7, Topoľčany

(v rámci kraja 59. priečka)

POZOR: školy, ktoré sa v rebríčku INEKO nenachádzajú sú školy s malým počtom žiakov, alebo s výpočtom menšej poskytnutej vzorky údajov, ktoré nie sú výpovedné tak ako určuje metodika.

**GYMNÁZIA V KRAJI A ICH UMIESTNENIE i v rámci Slovenska:

1. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, Levice

(*gymnázia v rámci Slovenska – 9. priečka)

2. Gymnázium, Párovská 1, Nitra

(*gymnázia v rámci Slovenska – 15. priečka)

3. Gymnázium, Golianova 68, Nitra

(*gymnázia v rámci Slovenska – 15. priečka)

7. umiestnenie – Gymnázium, 17. novembra 16, Topoľčany

(*gymnázia v rámci Slovenska – 80 priečka)

V rámci celého SLOVENSKA sa komplexne porovnávalo 161 gymnázií.

**UMIESTNENIE GYMNÁZIÍ V ÚSPEŠNOSTI PRÍJMANIA SVOJICH ABSOLVENTOV NA VYSOKÉ ŠKOLY v rámci Nitrianskeho kraja:

1. Gymnázium J. Kráľa, Slov.národ.povstania 3, Zlaté Moravce

2. Gymnázium P.Pázmáňa VJM, Letomostie 3, Nové Zámky

3. KSŠ – Gymnázium, Saratovská 87, Levice

12. Gymnázium, 17. novembra 16, Topoľčany

(z 21 hodnotených gymnázií v kraji)

*V rámci SLOVENSKA Gymnázium, 17. novembra 16, Topoľčany v otázke úspešnosti prijímania svojich absolventov na vysoké školy v SR sa umiestnilo na 76. priečke z 211 hodnotených gymnázií.

**AKO USPELI STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY z Topoľčian pri hodnotení NEZAMESTNANOSTI svojich absolventov?

1. Stredná zdravot. škola, 17. novembra 1056, Topoľčany

(v rámci KRAJA 1. PRIEČKA)

2. SOŠ agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany

(v rámci kraja 15. priečka)

3. SOŠ techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany

(v rámci kraja 21. priečka)

4. Súkromná SOŠ pedagog., Tovarnícka 1641, Topoľčany

(v rámci kraja 24. priečka)

5. SOŠ obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany

(v rámci kraja 28. priečka)

6. Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany

(v rámci kraja 42. priečka)

7. SOŠ drevárska, Pílska 7, Topoľčany

(v rámci kraja 52. priečka)

** STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY pri hodnotení nezamestnanosti svojich absolventov v rámci SLOVENSKA

1. umiestnenie: SZŠ, Strečnianska 20, Bratislava – Petržalka

2. umiestnenie: SOŠ technická, Kračanská cesta 36, Dunajská Streda

3. umiestnenie: Str. priemyselná škola odevná, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník

12. umiestnenie: Stredná zdravot. škola, 17. novembra 1056, Topoľčany

84. umiestnenie: SOŠ agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany

138. umiestnenie: SOŠ techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany

Umiestnenie stredných odborných škôl so zreteľom na uplatnenie svojich absolventov sa porovnával v rámci Slovenska pri celkovom počte 390 hodnotených škôl.

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.