MESTO TOPOĽČANY PREDÁVA HISTORICKÚ BUDOVU

0

Poslanci mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch v drvivej väčšine schválili predaj BUDOVY SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA, ktorá je zároveň aj NÁRODNOU KULTÚRNOU PAMIATKOU.

Zastupiteľstvo stanovilo minimálnu cenu za budovu spoločne s pozemkom na hodnotu 472 000 Eur. Keďže sa táto historická budova predáva vo verejnej obchodnej súťaži majiteľom sa stane záujemca s najvyššou ponukou. Kupci môžu svoje ponuky podávať mestu v zapečatenej obálke do 14.11.2023 do 12.00 hodiny a zložením zábezpeky na účet mesta v hodnote 40 000 Eur.

PREDAJOM BUDOVY CHCÚ ZASTAVIŤ JEJ CHÁTRANIE

Vedenie mesta sa rozhodlo túto historickú budovu predať, keďže už od roku 2014 neslúži žiadnemu účelu a postupne chátra. Podľa správy Mestských služieb je potrebná rekonštrukcia budovy za minimálne 1 milióna eur čo vo finančných možnostiach mesta nie je možné. Predajom sa má podľa slov vedenia mesta zabrániť jej znehodnocovaniu.

V ROKU 2016 MESTO NEVYUŽILO DOTÁCIU ZA VIAC AKO 2 MILIÓNY EUR

V roku 2014 malo vtedajšie vedenie mesta zámer zrekonštruovať budovu vďaka eurofondom z Regionálnemu operačnému programu. Keďže sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku bolo treba počítať nielen z rekonštrukciou ale aj reštaurátorskými prácami čo bolo časovo veľmi náročné. Objekt mal slúžiť ako galéria, či miesto pre krúžkovú a klubovú činnosť. Pre údajné viaceré problémy s časovým harmonogramom výzvy sa však dotáciu v hodnote viac ako 2 milióny eur v roku 2016 nepodarilo využiť a budova chátra dodnes.

HISTÓRIA BUDOVY

Z archívu vieme, že budova bola postavená medzi rokmi 1900–1903. Majiteľom a zároveň aj staviteľom tejto vily bol topoľčiansky architekt Ján Pokorný,

V roku 1920 sa budova predáva do rúk židovskej rodiny Blumovej. Po 2. sv. vojne a holokauste sa preživší členovia rodiny vrátili a v roku 1949 predali budovu Okresnému úradu v Topoľčanoch.

Na začiatku 50-tych rokov 20. stor. do začiatku 80-tych tu vo vile prebývali 4 rodiny.

Začiatkom 80-tych rokov 20. storočia bola vila prestavaná na detské jasle. Približne od roku 1994 sa budova stala sídlom Slovenského červeného kríža až do roku 2014.

Táto historická budova sa nachádza na východnej strane uličnej zástavby štýlových meštianskych domov a víl vyhlásenej pamiatkovej zóny Stummerova ulica s areálom starej nemocnice v Topoľčanoch.

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.