POSLANCI SCHVÁLILI NOVÚ PARKOVACIU POLITIKU

Prečítajte si čo sa mení a za čo si priplatíme.

Otázka regulácie parkovania, ktorú si podľa slov vedenia mesta vypýtali samotní občania, bola dnes predmetom schvaľovania poslancov na Mestskom zastupiteľstve v Topoľčanoch. Regulovaním parkovania chce mesto pre svojich rezidentov, teda obyvateľov s trvalým pobytom, zabezpečiť pohodlnejšie parkovanie pred bytovkou bez vozidiel návštevníkov z iných častí mesta či iných obcí a miest. Nová parkovacia politika má vstúpiť do platnosti od 1. júna 2024.

ČO SA MENÍ?

– REZIDENSKÁ KARTA: Každý obyvateľ s trvalým pobytom, ktorý bude chcieť parkovať pred svojou bytovkou si bude musieť zaobstarať PARKOVACIU – Rezidentskú kartu. Na bytovú jednotku však mesto vydáva najviac 3 rezidentské karty. 1. auto v sume 10 eur na rok, 2. auto v sume 50 eur na rok a 3. auto v sume 150 eur na rok. U podnikateľov je táto suma však vyššia a to 1. auto v sume 150 eur na rok, 2. auto v sume 220 eur na rok a 3. auto v sume 280 eur na rok.

– KARTA NÁVŠTEV: Režim návštevníckej karty bude fungovať prostredníctvom aplikácie, kde si obyvatelia budú zadávať ŠPZ návštev. Karta bude po novom ponúkať možnosť bezplatného parkovania návštev v objeme 250hodín ročne pre obyvateľa – fyzickú osobu s parkovacou kartou obyvateľ, a pre obyvateľa, ktorý nevlastní motorové vozidlo bude možné získať návštevnícku parkovaciu kartu s 350hodinami bezplatného parkovania pre ich návštevy, tu sa jedná predovšetkým o seniorov.

– BONUSOVÁ KARTA: Vydáva mesto na jednu bitovú jednotku a jedno vozidlo v sume 10 eur na rok. Karta prináša možnosť parkovania rezidentov s trvalým pobytom v meste Topoľčany mimo svojho pásma 1h denne, aby tak bola zachovaná možnosť pre nich možnosť parkovať v cene svojej rezidentskej karty a zároveň nedochádzalo k zhoršovaniu parkovania rezidentov v iných pásmach parkovaním vozidiel z iného pásma parkovania.

– ABONENTSKÁ KARTA: vydávaná pre parkovanie v abonentskej zóne (viď. pod čiarou). a vo všetkých rezidentských zónach. Vydávaná na 1 mesiac v sume 30 eur, na 6 mesiacov v sume 170 eur a na 12 mesiacov v sume 330 eur. Obyvateľ (fyzická osoba – nepodnikateľ) s trvalým pobytom v meste Topoľčany má nárok na poskytnutie zľavy 40%.

V prípade NEVLASTNENIA parkovacích kariet resp. parkovanie obyvateľov mesta v inej parkovacej zóne ale i parkovanie návštevníkov mesta bude parkovanie vozidla spoplatnené v sume 0,50 eur na jednu hodinu. Tieto regulované bytové zóny budú spoplatnené v čase 7.00 – 22.00, čím chce mesto zabezpečiť primeranú ochranu rezidentov pri parkovaní.

– ABONENTSKÁ ZÓNA – teda parkovacie zóny v blízkosti centra mesta s automatmi, rampami zostáva nezmenená. Táto zóna ostáva regulovaná v čase 7.00 -17.00.

PARKOVANIE PRI LETNOM KÚPALISKU: Pri letnom kúpalisku na parkovisku bude umožnené parkovať občanom za poplatok 0,50 EUR/deň, pričom obyvatelia s trvalým pobytom v Topoľčanoch a aktivovanou bonusovou kartou majú uhradené parkovné v rámci tejto karty.

Mesto začne teda pre obyvateľov sídlisk vydávať na ich žiadosť:

RK-O rezidentská karta – obyvateľ

RK-P rezidentská karta – podnikateľ

PK-A parkovacia karta – abonent

PK-B parkovacia karta – bonusová

PK-S parkovacia karta – servisná

RK-N rezidentská karta – návšteva

PK-OS parkovacia karta – opatrovateľská služba

Všetky informácie ako aj návod na postup pri vydávaní kariet nájdete na stránke https://www.parkujto.sk/

__________________________________________________________

(pozn.) Abonentské pásmo – Zoznam parkovísk – P pri plavárni , P pod nadjazdom, P na autobusovej stanici, P pri modrej poliklinike, P na zelenom rínku ( oproti modráku ), P za Mestským úradom, P na ul. 17 Novembra pri ZUŠ , všetky centrálne uličky označené značkou parkovanie ABONENT

Komentáře jsou uzavřeny, ale trackbacks a pingbacks jsou otevřené.