Ako dopadlo sčítanie obyvateľov Topoľčian

0

Zbystrite pozornosť sú tu oficiálne výsledky Štatistického úradu SR pri poslednom sčítaní obyvateľov. V zložení obyvateľstva v Topoľčanoch prevláda ženské pohlavie. To však nie je posledná informácia. Pozrite si koľko percent obyvateľov Topoľčian je slobodných či žijú v manželskom zväzku. Tiež sa dozviete aké percento populácie z nášho mesta má jednotlivé stupne vzdelania či k akej národnosti alebo vierovyznaniu sa hlási.

➡️ POČET OBYVATEĽOV TOPOĽČIAN:

Spolu 25 249

Muži 12 091 – 47,89 %

Ženy 13 158 – 52,11%

〰️

➡️ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA PODĽA VEKOVÝCH SKUPÍN:

– predproduktívny vek (0-14 rokov)

3 169 – 12,55 %

– produktívny vek (15-64 rokov)

17 078 – 67,64 %

– poproduktívny vek (65 a viac rokov)

5 002 – 19,81 %

〰️

➡️ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA PODĽA RODINNÉHO STAVU:

– slobodný, slobodná – 41,53 %

10 486 obyvateľov

– ženatý, vydatá – 39,47 %

9 965 obyvateľov

– rozvedený, rozvedená – 11,72 %

2 960 obyvateľov

– vdovec, vdova – 7,09 %

1 791 obyvateľov

– Nezistené – 0,19 %

47 obyvateľov

〰️

➡️ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA PODĽA VZDELANIA:

– bez ukončeného vzdelania – osoby vo veku 0-14 rokov – 8,84 %

2 142 obyvateľov

– základné vzdelanie – 13,91 %

3 511 obyvateľov

– stredné odborné vzdelanie (bez maturity) – 21,35 %

5 390 obyvateľov

– úplné stredné vzdelanie (s maturitou) – 26,57 %

6 708 obyvateľov

– vyššie odborné vzdelanie – 5,9 %

1 490 obyvateľov

– vysokoškolské vzdelanie – 17,81 %

4 498 obyvateľov

– bez školského vzdelania – osoby vo veku 15 rokov a viac – 0,19 %

48 obyvateľov

– Nezistené – 5,79 %

1 462 obyvateľov

〰️

➡️ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA PODĽA NÁRODNOSTÍ:

– Slovenská – 91,32 %

23 057 obyvateľov

– Česká – 0,53 %

134 obyvateľov

– Maďarská – 0,18 %

46 obyvateľov

– Ukrajinská – 0,1 %

25 obyvateľov

– Vietnamská – 0,1 %

24 obyvateľov

– Rómska – 0,08 %

21 obyvateľov

– Rumunská – 0,06 %

15 obyvateľov

– Poľská – 0,05 %

12 – obyvateľov

– Albánska – 0,04 %

11 obyvateľov

– Ruská – 0,04 %

10 obyvateľov

– Nemecká – 0,03 %

7 – obyvateľov

– Čínska – 0,03%

7 obyvateľov

– Talianska – 0,02 %

5 obyvateľov

– Bulharská – 0,02 %

4 obyvatelia

– Po 3 obyvateľoch sa hlási k národnosti: Rusínskej, Moravskej, Chorvátskej, Židovskej,

– Po 2 obyvateľoch sa hlási k národnosti: Srbskej, Anglickej, Francúzskej, Tureckej, Írskej

– Po 1 obyvateľovi sa hlási k národnosti: Rakúskej, Sliezskej, Iránskej

– 36 obyvateľov sa hlási k inej, bližšie neuvedenej národnosti.

– Nezistená národnosť bola u 1 810 obyvateľoch čo je 7,17 %.

〰️

➡️ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA PODĽA NÁBOŽENSKÉHO VYZNANIA:

– bez náboženského vyznania – 21,18 %

5 348 obyvateľov

– Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike – 64,76 %

16 350 obyvateľov

– Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku – 2,14 %

540 obyvateľov

– Gréckokatolícka cirkev na Slovensku – 0,5 %

125 obyvateľov

– Kresťanské zbory na Slovensku – 0,27 %

67 obyvateľov

– Pravoslávna cirkev na Slovensku – 0,19 %

48 obyvateľov

– Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie – 0,17 %

43 obyvateľov

– Budhizmus – 0,15 %

38 obyvateľov

– Islam – 0,12 %

31 obyvateľov

– Apoštolská cirkev na Slovensku – 0,11 %

29 obyvateľov

– Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – 0,1 %

26 obyvateľov

– Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike 0,08 %

21 obyvateľov

– Cirkev československá husitská na Slovensku – 0,02 %

6 obyvateľov

– Starokatolícka cirkev na Slovensku – 0,02 %

6 obyvateľov

– Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť – 0,02 %

4 obyvatelia

– Židovská obec na Slovensku – 0,02 %

4 obyvatelia

– Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike – 0,01 %

3 obyvatelia

– ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi – 0,08 %

19 obyvateľov

– pohanstvo a prírodné duchovno – 0,11 %

27 obyvateľov

– Iné – 0,26 %

66 obyvateľov

– Nezistené – 9,39 %

2370 obyvateľov

– ad hoc hnutia – príslušnosť k hnutiu/vyznaniu napr. Svedkovia Liehovovi – 0,29 %

73 obyvateľov

〰️

➡️ Počet DOMOV v Topoľčanoch je 2 712 Z toho rodinných domov je 2 015 . Počet BYTOV je 11 388.

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.