KVALITA VODY NA DUCHONKE JE MOMENTÁLNE PODĽA ÚVZ SR NEVYHOVJÚCA NA KÚPANIE.

0

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch sleduje kvalitu vody vo Vodnej nádrži Duchonka v každej letnej sezóne. Vzorky vody sú odoberané v letných mesiacoch (jún, júl, august) z troch odberových miest – veľká pláž, malá pláž a hrádzny múr.

ZAČIATOK LETNEJ SEZÓNY NA DUCHONKE

Prvé vzorky vody v letnej sezóne 2022 boli odobraté dňa 1.6.2022 a vyšetrené boli laboratórnym pracoviskom. Analýzou vody nebolo zistené prekročenie medzných hodnôt.

AKO JE TO SO STAVOM VODY DNES?

Ďalšie vzorky vody boli odobraté 18.7.2022 zo všetkých troch odberových miest vo VN Duchonka. Pri odbere týchto vzoriek vody bol na hladine vody zistený výskyt vodného kvetu, voda mala zelené zafarbenie a nízku priehľadnosť. Vodný kvet bol voľným okom najviac pozorovaný na malej a veľkej pláži ale i pri hrádznom múre.

Dňa 26.7.2022 boli odobraté ďalšie vzorky, pričom pozitívnou informáciou do ďalších dní môže byť skutočnosť, že po vizuálnej stránke pracovníci zaznamenali ústup vodného kvetu.

ČO JE VODNÝ KVET?

Vodný kvet tvoria premnožené a nahromadené mikroorganizmy, najmä riasy a sinice – cyanobaktérie, tvoriace vločky alebo zhluky kolónií, ktoré sú nahromadené na vodnej hladine, alebo sú vo vode rozptýlené. Sinice môžu u detí, alergikov alebo u osôb s oslabenou imunitou spôsobiť dýchacie problémy, kožné vyrážky či zápaly očných spojiviek. Po prehltnutí väčšieho množstva vody môžu vyvolať aj črevné problémy, kŕče a nevoľnosť.

ROZHODNUTIE HEGIENY:

Na základe výsledkov rozboru vzoriek vody, ktoré boli vyšetrené v laboratóriu úrad upozorňujeme, že voda vo VN Duchonka nie je vhodná na kúpanie pre prekročenie medzných hodnôt v ukazovateľoch cyanobaktérie a chlorofyl-a.

Zdroj: https://www.ruvzto.sk/

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.