KOMUNÁLNE VOĽBY DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 2022

0

Rozhodovanie samosprávy sa vo väčšine prípadov opiera o hlasy poslancov zo zastupiteľstva. Ich výber pre zastupovanie záujmu obyvateľov na nasledovné 4 roky je preto veľmi dôležitý.

➡️ PORZITE SI KOMPLETNÝ ZOZNAM KANDIDÁTOV NA POSLANCOV V JEDNOTLIVÝCH OBVODOCH MESTA spolu s určením ulíc pre daný obvod.

✔Volebný obvod číslo 1️⃣ – volia sa 5 poslanci. ℹ Kandidáti:

1. Jaroslav Balažovič, 47 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

2. Miloš Ferenčík, 36 r., podnikateľ, Sme rodina

3. Roman Gejdoš, Ing., 55 r., podnikateľ, Dobrá voľba a umiernení

4. Pavol Goga, PaedDr., 59 r., vedúci technického úseku , Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

5. Štefan Grach, 63 r., samostatný referent, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

6. Oto Hodál, Ing., arch., 63 r., architekt v samospráve, Republika

7. Marián Hubinský, 30 r., SZČO, Sme rodina

8. Ingrid Jančovičová, 54 r., pedagogička, Republika

9. Patrik Kain, Mgr., 47 r., výsluhový dôchodca, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

10. Kamil Kebísek, Mgr., 37 r., inžinier kvality, Dobrá voľba a umiernení

11. Dávid Keselý, Ing., 37 r., riaditeľ úradu práce, Sme rodina

12. Dezider Kováčik, 59 r., konateľ, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

13. Andrea Lauková, 38 r., opatrovateľka, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

14. Ján Legéň, 48 r., robotník, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

15. Marián Lovička, Mgr., 50 r., učiteľ, Dobrá voľba a umiernení

16. Jozef Matejov, 68 r., vodič autobusu, Hlas – sociálna demokracia

17. Ladislav Mokran, 48 r., mechanik, autopretekár, Republika

18. Igor Olach, 46 r., robotník, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

19. Dávid Parma, Bc., 45 r., živnostník, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

20. Daria Štrosová, Ing., 56 r., ekonómka, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Demokratická strana, Ods – občianski demokrati Slovenska

21. Kristína Tomanová, 35 r., zdravotnícka asistentka, Republika

22. Oľga Turečeková, Mgr., 66 r., učiteľka, Republika

23. Ida Valachová, Ing., 56 r., stredoškolská učiteľka, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

24. Lukáš Vencl, Ing., 37 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

25. Juraj Želiska, 45 r., zástupca primátorky, nezávislý kandidát

ℹ Volebný obvod č. 1, ktorý zahŕňa:

Ul. Clementisova, Ul. B. Němcovej, Ul. Podjavorinskej, Ul. krušovská/okrem č. 2301, 2302, 2285/, Ul. sladovnícka,

Ul. Gogoľova, Ul. V. Beniaka, Ul. Gorkého, Ul. Bernolákova, Ul. J.Bottu, Ul. Janka Kráľa, Ul. Kukučínova, Ul. Moyzesova, Ul. l7. novembra, Nám. Ľ. Štúra, Nám. M. R. Štefánika, Ul. J. Wolkra, Ul. obchodná, Ul. Škultétyho, Ul. Štúrova, Ul. M. Rázusa, Ul. Palárikova, Ul. J. Hollého, Sama Chalupku, Zelený rínok, Park A. Dubčeka,

Ul. kpt. Jaroša, Ul. Palkovičova, Ul. Šafárikova, Ul. Čsl. armády všetky nepárne orientačné čísla, Ul. sv. Cyrila a sv. Metoda, Ul. Pribinova, Ul. P. Mudroňa, Ul. T. Vansovej.

✔ Volebný obvod číslo 2️⃣ – volia sa 5 poslanci. ℹ Kandidáti:

1. Ladislav Bartakovič, 38 r., živnostník, Sme rodina

2. Martin Benko, 40 r., vedúci tímu, nezávislý kandidát

3. Tomáš Bilik, Bc., 27 r., skladník, shopper, nezávislý kandidát

4. Pavel Bujna, 58 r., SZČO, nezávislý kandidát

5. Ondrej Černek, Ing., 61 r., štátny zamestnanec, Hlas – sociálna demokracia

6. Jozef Dobrotka, Ing., 41 r., živnostník, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

7. Monika Dobrotková, Bc., 43 r., administratívna pracovníčka, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

8. Silvia Dostálová, Mgr., 26 r., administratívna pracovníčka, Sme rodina

9. Juraj Gaži, 47 r., realitný maklér, Sme rodina

10. Roman Goča, Mgr., 36 r., farmaceut, nezávislý kandidát

11. Miroslav Grežďo, 44 r., robotník, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

12. Mária Haláková, Mgr., 57 r., pedagogička, nezávislá kandidátka

13. Svetlana Hrdlicová, DiS., 51 r., učiteľka MŠ, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

14. Michaela Kišová, 44 r., obchodná manažérka, Republika

15. Andrea Klačanská, 50 r., vedúca školskej jedálne, Hlas – sociálna demokracia

16. Miluše Kozárová, 56 r., nezamestnaná, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

17. Anna Maťová, 58 r., pedagogička, Republika

18. Miroslav Midler, 39 r., stolár, Republika

19. Michal Mošať, 42 r., grafický dizajnér, Hlas – sociálna demokracia

20. Alžbeta Novotná, 53 r., riadiaca pracovníčka v logistike, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

21. Peter Šagát, Mgr., 58 r., prezident odborového zväzu, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

22. Viktor Šatkovský, Ing., 40 r., podnikateľ, Hlas – sociálna demokracia

23. Ľudovít Teťák, MUDr., 65 r., lekár, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

24. Miroslav Tomaškovič, 59 r., stavebný technik, Republika

25. Martin Trenčanský, Mgr., 34 r., odborno-technický vedúci, Dobrá voľba a umiernení

26. Milan Urbanec, 49 r., živnostník, nezávislý kandidát

27. Jozef Urminský, 58 r., fyzioterapeut, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

28. Ľubica Záhorská, 45 r., kozmetička, Republika

29. František Zaťko, Mgr., 44 r., učiteľ, nezávislý kandidát

ℹ Volebný obvod č. 2, ktorý zahŕňa:

Ul. tribečská, Ul. J. Matušku, Ul. P.O. Hviezdoslava, Práznovská cesta, Ul. krušovská 2301, 2302, 2285, Ul. pivovarnícka, Ul. Gagarinova , Ul. K. Kuzmányho Ul. J. Jesenského, Priemyselná ulica.

✔ Volebný obvod číslo 3️⃣ – volia sa 5 poslanci. ℹ Kandidáti:

1. Pavol Adamkovič, 35 r., SZČO, Sme rodina

2. Nadežda Bočkajová, Ing., 43 r., štátna zamestnankyňa, Hlas – sociálna demokracia

3. Miroslav Cibula, 43 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

4. Marek Čančinov, Mgr., 47 r., policajt, nezávislý kandidát

5. Ivan Fillo, 36 r., referent športového klubu, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

6. Jozef Kotleba, Ing., 62 r., poľnohospodársky inžinier, Kresťanskodemokratické hnutie

7. Július Krajčík, Mgr., 67 r., moderátor, nezávislý kandidát

8. Milan Krajčík, 66 r., elektrotechnik, Republika

9. Jakub Králik, 22 r., barman, Sme rodina

10. Vlasta Kráľová, Mgr., 52 r., poradkyňa-komunikátorka, nezávislá kandidátka

11. Dagmar Krbušíková, 61 r., radkyňa, Sme rodina

12. Milan Lukáč, DiS. art., 24 r., učiteľ, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

13. Ľudovít Magáth, 65 r., riaditeľ, Republika

14. Zuzana Masarovičová, 40 r., SZČO-digitálny marketing, Sme rodina

15. Zuzana Novotná, PhDr., 39 r., štátna zamestnankyňa, Hlas – sociálna demokracia

16. Juraj Oršula, 53 r., vodič, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

17. Jana Pastrnáková, Ing., 39 r., výživárka špecialistka, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

18. Marián Pokus, Mgr., 39 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát

19. Andrej Sitár, Mgr., 49 r., učiteľ, Kresťanskodemokratické hnutie

20. Štefan Smolinský, 51 r., technik – kvalitár, Republika

21. Radek Trenčanský, 33 r., svetelný technik, Republika

22. Emília Vlkovičová, 61 r., učiteľka MŠ, Republika

ℹ Volebný obvod č. 3, ktorý zahŕňa:

Ul. M. Benku, Ul. streďanská, Ul. D.Jurkoviča, Ul. M.A.Bazovského, Ul. Ľ.Fullu, Ul.J.Alexyho, Ul. Dr. P.Adámiho, Ul. Fraňa Kráľa, Ul. Jána Kollára, Ul. mieru, Ul. športovcov, Ul. záhradnícka, Ul. železničiarska, Ul. krátka, Ul. Čsl. armády, všetky párne orientačné čísla, Ul. Stummerova všetky nepárne or.čísla a párne or.č. po 112 a or. č. 142, 148, 168, 170, 172, Mestský park, Ul. Timravy, Ul. Pavlovova

✔ Volebný obvod číslo 4️⃣ – volia sa 2 poslanci.ℹ Kandidáti:

1. Michal Babulic, 41 r., konateľ, nezávislý kandidát

2. Marta Barboríková, MUDr., 61 r., lekárka, nezávislá kandidátka

3. Andrej Bartek, JUDr., 29 r., študent, Hlas – sociálna demokracia

4. Jozef Cagala, Ing., 63 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie

5. Andrea Godálová Žatková, 40 r., nezamestnaná, Sme rodina

6. Oľga Hudoková, Ing., 48 r., odborná pracovníčka, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

7. Igor Hupka, MUDr., 56 r., lekár, nezávislý kandidát

8. Pavol Jurkáček, Mgr., 65 r., technik, Hlas – sociálna demokracia

9. Peter Králik, 49 r., regionálny historik, Republika

10. Ervín Mik, Mgr., 42 r., prezident hokejového klubu, Dobrá voľba a umiernení

ℹ Volebný obvod č. 4, ktorý zahŕňa:

Ul. cintorínska, Ul. pod kalváriou, Ul. Stummerova všetky párne or. č. od 114 mimo or.č. 142, 148, 168, 170, 172, Ul. dopravná, Ul. A. Grznára, Ul. Komenského, Ul. cukrovarnícka, Ul. inovecká,

Ul. Vajanského, Ul. jaselská, Ul. Hurbanova, Ul. M. Závodného, Ul. odbojárov, Ul. slov.partizánov, Ul. topoľová, Ul.družby, Ul. Kalinčiakova, Ul. pionierska, Ul. Puškinova, Park športovcov, Ul. budovateľská, Ul. tovarnícka, všetky nepárne or. čísla

✔ Volebný obvod číslo 5️⃣ – volia sa 3 poslanci. ℹ Kandidáti:

1. Michal Bohát, 45 r., technický pracovník, nezávislý kandidát

2. Dagmar Gatciová, Mgr., DiS, 44 r., sociálna pracovníčka, Sme rodina

3. Janka Krahulíková, Mgr., 61 r., riaditeľka zariadenia sociálnych služieb, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

4. Miloslav Králik, 50 r., obchodný zástupca, Kresťanskodemokratické hnutie

5. Katarína Králiková, Mgr., 42 r., učiteľka jazykov, Republika

6. Janka Kubaliaková, MUDr., 49 r., lekárka, nezávislá kandidátka

7. Veronika Mihálová, 39 r., upratovačka, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

8. Anna Mikulská, PaedDr., 66 r., dôchodkyňa, nezávislá kandidátka

9. Vladimír Schneidgen, Ing., 51 r., technický asistent kvality, Hlas – sociálna demokracia

10. Peter Schwarz, Mgr., 54 r., učiteľ, nezávislý kandidát

11. Patrik Thomas, Ing., 32 r., nezamestnaný, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

ℹ Volebný obvod č. 5, ktorý zahŕňa:

Ul. agátová, Ul. astrová, Ul. brezová, Ul. ľaliová, Ul. malinová, Ul. margarétová, Ul. muškátová, Ul. orgovánová, Ul. ružová, Ul. snežienková, Ul. šípová, Ul. nezábudková, Ul. narcisová, Ul. javorová, Ul.fialková, Ul. sedmikrásková, Ul. Sládkovičova, Ul. slnečná, Ul. tulipánová, Ul. Andreja Hlinku, Ul. jahodová, Ul. Rastislavova, Ul. hrebíčková, Ul. skýcovská, Ul. kpt. Žalmana, Ul. Mojmírova, Ul. P. Jilemnického, Ul. pílska, Ul. Radlinského, Ul. slobody, Ul. povstania,

Ul. Svätoplukova, Ul. Václavská, Ul. lipová, Ul. tovarnícka – všetky párne or.čísla, Ul. Ladislava Dorušáka, Ul. Ladislava Mokrého.

✔ Volebný obvod číslo 6️⃣ – volí sa 1 poslanec. ℹ Kandidáti:

1. Eduard Ambra, 51 r., elektrotechnik, Republika

2. Simona Mazancová, Mgr., 38 r., materská dovolenka, Sme rodina

3. Alica Sedmáková, Mgr., 47 r., administratívna pracovníčka, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

4. Veronika Streicherová, Ing., 34 r., koordinátorka ochrany detí pred násilím, Hlas – sociálna demokracia

5. Petra Zvalová, 27 r., živnostníčka, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

ℹ Volebný obvod č. 6, ktorý zahŕňa:

Mestská časť Malé Bedzany, Mestská časť Veľké Bedzany

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.