Nové detské jasle v Bojnej slávnostne sprístupnia už túto nedeľu

Slávnostné otvorenie nových detských jaslí je naplánované na nedeľu 23. júla 2023. Táto udalosť bude významným okamihom pre celú obec. Počas dňa otvorených dverí budú môcť návštevníci od 15.00 hodiny nahliadnuť do moderných bezbariérových priestorov. Rodičia a záujemcovia sa budú môcť počas prehliadky taktiež zoznámiť so skúsenými pracovníkmi, ktorí sa budú starať o ich potomkov. Na návštevníkov takisto čaká kultúrny program s hudobnou skupinou Retrock, nafukovacie hrady, , atrakciami pre deti a ďalšie aktivity, ktoré sa uskutočnia priamo v priestoroch jaslí a v priľahlom Parku sv. Jána de la Salle. Nedeľné letné popoludnie si tu určite užijú celé rodiny.

V okrese Topoľčany vznikajú 3. detské jasle

Priestory bývalej kláštornej školy v Bojnej sa zmenili na nepoznanie. Obec v nich vybudovala detské jasle, ktoré budú rodinám k dispozícii už od ďalšieho školského roka. Obec Bojná sa v poslednom období zameriava na zlepšenie poskytovania sociálnych služieb v  rôznych oblastiach. Jedným z  takýchto projektov je rekonštrukcia historickej budovy bývalej kláštornej školy, ktorú si nepochybne všimol nejeden okoloidúci. Z pôvodnej stavby z roku 1852 je súčasná zrekonštruovaná budova jedinou stojacou stavbou, ktorá sa zachovala a  opravila. Vedenie obce tak nielenže svojím architektonickým riešením výrazne kultivuje jedno z  najexponovanejších verejných priestranstiev v obci, ale vybudovaním detských jaslí v nadštandardných priestoroch umožní mladým rodinám v dnešnej neľahkej dobe skorší návrat do práce.

Deti privítajú už v septembri

Zveľaďovanie budovy bývalej kláštornej školy sa začalo vlani na jar. Stavebné práce sa uskutočnili vďaka tomu, že sa obec zapojila do výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Bojná bola v tejto výzve úspešná a získala nenávratný finančný príspevok vo výške 552 343 EUR. Celkové náklady na rekonštrukciu tejto historickej budovy boli vo výške 806 407 EUR. V nových komfortných priestoroch historickej budovy bude personál jaslí zabezpečovať opatrovanie detí od jedného roka do troch rokov, pričom obec spustí ich prevádzku od septembra 2023. Nové detské jasle nebudú slúžiť iba domácim obyvateľom, ale sú kapacitne pripravené pokryť aj potreby mladých rodín zo širokého okolia.

Rodičia, ktorí budú mať záujem využiť služby jaslí, si môžu podať nezáväznú prihlášku na Obecný úrad v Bojnej, ktorú nájdu na webe obce www.bojna.sk.

Vybudovanie nových detských jaslí je pre obec dôležitým míľnikom.  Obec vytvára miesto, kde sa deti budú môcť bezpečne rozvíjať, objavovať svet a budovať vzťahy s ostatnými rovesníkmi. Vytvorí sa prostredie, kde sa bude klásť dôraz na kvalitné vzdelávanie, herné a vývojové aktivity, ktoré podporia rozvoj ich schopností a talentov. Táto udalosť je dôkazom o  záväzku obce k  budúcnosti našich detí a vytvára novú kapitolu v rozvoji starostlivosti o najmladšie generácie.

Komentáře jsou uzavřeny, ale trackbacks a pingbacks jsou otevřené.