Topoľčany s lepšou pozíciou finančného zdravia

Topoľčany si výrazne vylepšili svoju pozíciu v najnovšom rebríčku finančného zdravia, ktorý zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) pre rok 2022. Zaujímavým výsledkom je ich 20. miesto z celkových 141 hodnotených miest. Tento výsledok predstavuje výrazné zlepšenie o osem priečok oproti predchádzajúcemu roku, pričom mesto udržalo výbornú úroveň finančného zdravia s 5,1 bodmi zo 6 možných.

Rok 2022 bol pre samosprávy výzvou, nakoľko čelili výraznému rastu cien tovarov, služieb a energií, inflácii a dozvukom pandémie. Celoslovenský priemer v rebríčku finančného zdravia vykazoval pokles, no Topoľčany dokázali zvládnuť tieto ťažkosti a posunúť sa vyššie.

Mesto si udržalo vynikajúcu úroveň, najmä pri hodnotení celkového dlhu a záväzkov voči príjmom. Tento faktor znamená, že Topoľčany efektívne spravujú svoje finančné prostriedky a riadia svoje záväzky. Ich úspech v rebríčku je dôkazom efektívnej a zodpovednej hospodárskej politiky, ktorú mesto implementuje.

Vzhľadom na náročné podmienky, ktorým čelia samosprávy, predstavuje tento výsledok pre Topoľčany dôvod na hrdosť. Významné umiestnenie v rebríčku finančného zdravia svedčí nielen o pevnej hospodárskej pozícii mesta, ale aj o jeho schopnosti čeliť výzvam a adaptovať sa na meniace sa podmienky.

Zdroj foto: https://www.facebook.com/topolcanyoficialne

Komentáře jsou uzavřeny, ale trackbacks a pingbacks jsou otevřené.